ВАРІАНТ 7.

Питання 1. Що характерно для капсули бактеріальної клітини?
Це слизуватий шар, що розміщується над клітинною стінкою бактерій
Формується всередині материнської клітини
Складається із полісахаридів і поліпептидів
Капсули захищають клітину від висихання, проникнення токсичних речовин і солей важких металів

Питання 2. Як називається вегетативне тіло гриба?
Конідієносець
Оїдії
Колонія
Міцелій

Питання 3. Що характерно для екзоферментів мікробної клітини?
Виділяються мікробною клітиною у зовнішнє середовище
Сприяють розкладанню складних речовин: полісахаридів, білків тощо
Локалізуються у самій клітині
Беруть участь у внутрішньоклітинних процесах обміну

Питання 4. Вкажіть основні властивості клостридій
Це неспороутворюючі паличкоподібні бактерії
Мають форму спіралі
Це мікроорганізми, які утворюють спору, діаметр якої перевищує розмір мікробної клітини ВАРІАНТ 7.
Палички, які утворюють спору, діаметр якої не перевищує розміру мікробної клітини

Питання 5. Від чого залежить надходження в клітину поживних речовин?
Від осмотичного тиску
Від концентрації розчинних у субстраті поживних речовин
Температури середовища
Атмосферного тиску

Питання 6. Який із методів фарбування бактерій вважається універсальним і використовується найчастіше?
Простий метод із застосуванням одного барвника
Метод Грама
Ціль – Нільсена
Метод Романовського - Гімзи

Питання 7. При фарбуванні за Грамом використовують:
Розчин Люголя.
Фуксин
Метиленовий синій.
Генціанвіолет

Питання 8. Яка речовина входить до складу оболонки бактерій?
Крохмаль
Хітин
Муреїн
Целюлоза

Питання 9. Як називаються бактерії, що живляться готовими органічними речовинами?
Автотрофи
Гетеротрофи
Сапрофіти
Паразити

Питання 10. Препарати „роздавлена крапля” готують для ВАРІАНТ 7.
Дослідження бактерій на рухливість
Для звичайного фарбування
Темнопольної мікроскопії
Для електронної мікроскопії

Питання 11. Які бактерії мають вигляд коми?
Спірили
Бацили
Вібріони
Стафілококи

Питання 12. Що утворюють бактерії за несприятливих умов?
Коки
Цисти
Капсулу
Спори

Питання 13. Як розмножуються бактерії?
Статево
Спорами
Прямим поділом
Вегетативно

Питання 14. Де поширені бактерії ?
У грунті
У холодній воді
Уповітрі
В організмі людей і тваринПитання 15. До нижчих грибів належать:
Домовий гриб, що псує деревину
Мукор
Пеніцил
Дріжджі

Модуль1 Варіант8

Питання 1. Що характерно для катаболізму?
При катаболізмі відбувається розщеплення великих молекул до більш простих з’єднань, що супроводжуються виділенням вільної енергії і перетворенням її у форму доступну ВАРІАНТ 7. для засвоєння
Катаболізм забезпечує синтез молекулярних компонентів, з яких будується тіло клітини
Катаболізм це конструктивний метаболізм
Катаболізм, це енергетичний метаболізм

Питання 2. Що характерно для ферментів, що виділяються мікроорганізмами?
Складаються з білка
Складаються із білка і небілкоого компонента
Строго специфічні
Активізують процеси метаболізму

Питання 3. Як називаються організми, що живуть на поверхні або всередині організму хазяїна і живляться за його рахунок?
Сапрофіти
Паразити
Автотрофи
Симбіонти

Питання 4. Що таке мікроаерофіли?
Мікроорганізми, які можуть розвиватися при наявності в атмосфері 20% кисню
Мікроорганізми, які розвиваються при наявності у середовищі молекулярного кисню не більше 10%
Мікроорганізми, які не розвиваються в присутності молекулярного кисню
Мікроорганізми ВАРІАНТ 7., які розвиваються як в присутності молекулярного кисню, так і без нього

Питання 5. Яка роль води в клітині
Середовище для хімічних реакцій, хімічний реагент
Джерело кисню при диханні
Джерело кисню при фотосинтезі
Розчинник

Питання 6. Як називається фаза при розмноженні мікроорганізмів, коли відбувається збільшення кількості бактерій?
Лагфаза
Експонентна
Стаціонарна
Стадія відмирання

Питання 7. При сприятливих умовах бактеріальна клітина може ділитися
Через кожні 20-30 хв
Через кожну годину
Через 6 годин
Через 24 години

Питання 8. До прокаріотів відносяться:
Спірохети
Актиноміцети
Бактерії
Гриби

Питання 9. Монотрихи це бактерії, які мають
Джгутики на обох полюсах бактеріальної клітини
Пучок джгутиків на одному полюсі
Один джгутик на одному полюсі мікробної клітини
По ВАРІАНТ 7. всій поверхні тіла бактерії

Питання 10. Які способи живлення характерні для грибів?
Гетеротрофний
Автотрофний
Фототрофний
Хемотрофний

Питання 11. Назвіть прізвище вченого, який вивчав процеси бродіння
А. Левенгук
Л. Пастер
Виноградський
Р.Кох

Питання 12.Що характерно для еукаріот?
Це клітини, які не мають диференційованого ядра
Клітини з ядром оточеним оболонкою
З еукарітичних клітин складаються вищі організми
До еукаріот відносяться плісневі гриби, дріжджі

Питання 13. Грампозитивні бактерії
Не знебарвлюються спиртом, фарбуються у фіолетовий колір
Знебарвлюються спиртом, фарбуються у червоний колір
Знебарвлюються спиртом, фарбуються у фіолетовий колір
Не знебарвлюються спиртом, фарбуються у червоний колір

Питання 14.Спороутворення у бактерій це
Спосіб розмноження
Захисне пристосування до несприятливих умов ВАРІАНТ 7. існування
Додаткова оболонка
Обов’язкова складова частина бактеріальної клітини

Питання 15. Гетеротрофи це
Мікроорганізми, які засвоюють вуглець із готових органічних з’єднань
Мікрооргвнізми, які не мають потреби в органічному вуглеці
Мікроорганізми, які використовують для свого живлення вуглець мертвих органічних рослин
Хвороботворні мікроорганізми, які живляться білками живого організму

Модуль 1. ВАРІАНТ 9.

Питання 1. Що є основною (нижчою) таксономічною одиницею
Вид
Штам
Клон
Рід

Питання 2. Який вчений зробив перший опис мікробів?
Французький вчений Л. Пастер
Німецький вчений Р. Кох
Голландський вченйи А. Левенгук
Російський вчений І.Мечніков

Питання 3. Назвіть, в чому суть фарбування мазків за методом Грама
Бактерії фарбуються диференційовано
Бактерії фарбуються в один ВАРІАНТ 7. колір рівномірно
Деякі види бактерій фарбуються зернисто
Спостерігається біполярне фарбування бактерій

Питання 4. Як називаються бактерії, які мають пучок джгутиків на одному із кінців клітини?
Амфітрихи
Монотрихи
Лофотрихи
Спірохети

Питання 5. Яка функція нуклеоїда?
Бере участь у передачі спадкових ознак
Проявляє фагоцитарну активність
Це енергетичний центр клітини
Захищає клітину від несприятливих факторів

Питання 6. Вкажіть, як називаються бактерії, залежно від кількості і місця розміщення джгутиків
Лофотрихи, монотрихи
Амфітрихи, перитрихи
Спірохети
Спірили

Питання 7. Що характерно для дихання мікроорганізмів?
Це окисно-відновний процес, що протікає у клітині за участю ферментів з виділеням енергії
Це обмін речовин
Процес дихання здійснюється одночасно із процесом живлення мікробів ВАРІАНТ 7.
Процес дихання здійснюється самостійно

Питання 8. Які хімічні речовини використовуються для фіксації мазків
Метиловий спирт
Спирт – ефір
Сафранін
Розчин Люголя

Питання 9. Які функції властиві для цитоплазматичної мембрани?
Бар'єрна
Дихання
Енергетична
Механічна і фізіологічна

Питання 10. Що таке морфологія мікроорганізмів?
Це характер росту мікроорганізмів на живильних середовищах
Зовнішня будова мікроорганізмів
Внутрішня будова бактерій
Наявність непостійних структурних елементів

Питання 11. Які структурні компоненти характерні для бактерільної клітини?
Оболонка, неоформлене ядро
Ендоплазматична сітка
Рибосоми
Пластиди

Питання 12. Як досліджують рухливі бактерії ?
Готують препарати типу „роздавлена крапля”
Готують препарати типу „висяча крапля”
Досліджують у темному полі мікроскопу
Готують звачайні мазки, фіксують і фарбують за методом ВАРІАНТ 7. Грама

Питання 13. Які мікроорганізми мають здатність утворювати капсулу?
Неспороутворюючі
Деякі види патогенних мікроорганізмів
Сапрофітні види
Психрофільні бактерії

Питання 14. До якої групи організмів належать бактерії?
Одноклітинні
Доклітиннії
Багатоклітинні
Прокаріоти

Питання 15. Які методи використовують для фіксації мазків?
Хімічні, із застосуванням метилового спирту, ацетону тощо
Предметне скло проводять над полум’ям спиртівки 2-3 рази
Тільки фізичний метод
Застосовують фізіологічний розчин

Модуль 1. ВАРІАНТ 10.

Питання 1. Назвіть основні властивості спор бактерій
Витримують нагрівання до 60-70оС
Швидко руйнуються при пастеризації
Стійкі до висушування
Руйнуються при низьких температурах

Питання 2. Що характерно для грибів?
Одноклітинні або багатоклітинні організми
Еукаріоти
Одноклітинні, прокаріоти
Гетеротрофи

Питання 3. Як краще досліджувати рухливість бактерій?
У ВАРІАНТ 7. мазках, які висушують і фіксують
У препаратах типу „роздавлена крапля” або „висяча крапля”,використовуючи темнопольну мікроскопію
Тільки у фарбованих препаратах
Використовуючи імерсійний об'єктив

Питання 4. До якої групи грибів належать дріжджі?
Їстівні
Отруйні
Цвільові
Симбіонти

Питання 5. Назвіть бактерії які утворюють спори
Паличкоподібні
Коки
Спірили
Ниткоподібні

Питання 6. Назвіть кулясті види бактерій
Сарцини
Стафілококи
Вібріони
Власне бактерії
Питання 7. Вкажіть ознаки, які характерні для дріжджів
Нерухливі, одноклітинні мікроорганізми
Багатоклітинні мікроорганізми
Перитрихи
За Грамом фарбуються позитивно

Питання 8. Вкажіть, який тип розмноження характерний для грибів?
Спорами
Фрагментами міцелію
Статевим шляхом
Шляхом бінарного поділу спор

Питання 9. Які форми тіла зустрічаються у бактерій?
Коки
Клостридії ВАРІАНТ 7.
Бацили
Вібріони, спірили

Питання 10. Як називається вегетативне тіло грибів?
Колонія
Міцелій
Конідієносці
Оїдії

Питання 11. Яку роль виконує капсула у бактеріальній клітині?
Оберагає мікробну клітину від впливу несприятливих умов зовнішнього середовища
Є фактором вірулентності
За допомогою капсули відбувається розмноження бактеріальної клітини
Капсула –це орган руху бактерій

Питання 12. Як називаються організми, що живляться відмерлими органічними залишками?
Автотрофи
Гетеротрофи
Симбіонти
Паразити

Питання 13.Що таке прокаріоти?
Бактеріальні клітини, які мають джгутики
Клітини, які не мають цитоплазми
Клітини, які не мають диференційованого ядра
Клітини з ядром оточеним оболонкою

Питання 14. Що характерно для бацил?
Це спороутворюючі, паличкоподібні бактерії; діаметр спор не перевищує розмір мікробної клітини
Це спороутворюючі ВАРІАНТ 7., паличкоподібні бактерії; діаметр спор перевищує розмір мікробної клітини
Це палички, які не утворюють спор
Розвиваються при наявності атмосферного кисню

Питання 15. Охарактеризуйте спори бактерій
Стійкі до висушування і дії високих температур
Стійкі до дії УФ променів і хімічних речовин
Швидко руйнуються при кип’ятінні і дії УФ променів
Спороутворення властиве паличкоподібним бактеріям


Ключ МОДУЛЬ 1. ТПР.

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 Варіант 6
1,2,4 2,3,4 1,2 1,3
1,3 2,3 2,3
2,3 1,2,3 3,4
1,2 1,2 2, 3
2,3 1,3 1,4
1,2
1,2,3 1,2
1,4 2,3,4 2,3
2,3 1,2 1,2
1,2
1,2,3 1,3
1,4 1,4 1,2
1,3 1,3,4

Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 Варіант 10
1,3,4 1,4 1,3
1,2,3 1,2,4
1,2
1,2 1,3,4
1,2 1,2,3
1,2 1,3 1,4
1,2,3 1,2 1,2,3
1,4
1,3
1,3 1,2
2,3 1,2,3
1,2,3,4 1,4 1,4
1,2 1,4


documentapfleqz.html
documentapflmbh.html
documentapfltlp.html
documentapfmavx.html
documentapfmigf.html
Документ ВАРІАНТ 7.